Burn-out preventie: win-win voor werknemer en werkgever!

Burn-out is helaas een steeds actueler gegeven. Momenteel heeft 10 % van de werkende bevolking burn-out klachten. Vanuit mijn job als burn-out coach en competentie-expert geef ik advies hoe burn-out te voorkomen.

Sinds 1 september 2014 zijn werkgevers wettelijk verplicht om burn-out preventie bij hun medewerkers te verrichten. Sindsdien kent de vakliteratuur dan ook een enorme boom. Het aanbod is zelfs zo groot dat men nog moeilijk de bomen door het bos ziet. En is het zoeken naar de juiste tools om hier praktisch mee aan de slag te gaan. It takes two to tango. Zowel het bedrijf als de medewerker kan stappen ondernemen.

Wat kan het bedrijf doen? 

Competentiemanagement: wat en hoe?

Competentiemanagement is het in kaart brengen, ontwikkelen en inzetten van competenties van medewerkers. Een competentie is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen tot succes in een functie of rol. Competentie- of rolprofielen vertalen de strategie en de missie van de organisatie door naar de vereiste competenties voor medewerkers.

Hoe wordt dit concreet in de praktijk omgezet? Er worden competentieprofielen opgemaakt van de verschillende functies of rollen binnen een organisatie, idealiter met alle functiehouders of een delegatie, samen met de leidinggevende. Dit zorgt voor een maximaal draagvlak.
Competentieprofielen vormen de rode draad binnen het HR-beleid en zijn toepasbaar op verschillende HR-domeinen: rekrutering & selectie, onthaal, vorming, training, opleiding, interne doorgroei, outplacement…

Rolstressonzekerheid over het takenpakket triggert burn-out
In de vorige eeuw waren de meeste jobs vrij strak en duidelijk omlijndVandaag draait alles om flexibiliteitomni-inzetbaarheid en multitasking. Een normale evolutie in deze snelle en digitale maatschappij, maar het ontneemt wel het gevoel van controle over je job.

Gevolg? Medewerkers zien niet langer de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te verbeteren. Het wordt ook moeilijker om medewerkers te evalueren. Het gevoel van voldoening van het “eindproduct”, waarvoor je verantwoordelijk bent, valt weg. Mensen gaan bijgevolg alle taken op zich nemen om goed te doen. Het zorgt ook voor onzekerheid over de eigenwaarde en niet openlijk durven klagen. Rollstress is uitzichtloos: het werk is immers nooit klaar en nooit echt af.*

Stap voor stap naar een oplossing

Stap 1: Creëer duidelijkheid

Formuleer heldere verwachtingen voor je medewerkers. Doe dit aan de hand van:

  • een rolbeschrijving of functiebeschrijving die het doel van de functie en de kerntaken beschrijft (bv. agendabeheer, bestellingen ingeven, planning) en
  • een competentieprofiel dat maximaal 9 competenties met gedragsvoorbeelden formuleert. Vermeld ook het waarom, gelinkt aan de missie van het bedrijf

* Een duidelijke rol is essentieel om focus te vinden en een goede flow te realiseren. Elke medewerker moet specifieke doelen hebben, zodat hij/zij het resultaat ervan kan zien en waar hij ook verantwoordelijk voor gesteld kan worden.

Stap 2: Ken het carrièrekompas van je medewerkers

Een carrièrekompas is een inventaris van:

  • de favoriete vaardigheden (wat kan iemand goed én doet hij graag)
  • de te ontwikkelen vaardigheden (wat wil iemand graag ontwikkelen)
  • de waarden (wat is belangrijk voor de persoon)

Win-win creëren
Vinden je medewerkers dit terug in hun job? Dan betekent dat een win-win voor alle partijen.
Want wanneer je medewerkers werk doen dat ze graag doen en goed kunnen (= talenten inzetten), werk dat aansluit bij wat ze belangrijk vinden (= waarden) en waarbij ze kunnen ontwikkelen wat ze graag willen ontwikkelen, creëren ze meer zelfvertrouwen, motivatie, productiviteit, een hogere retentie en een beter imago.

Verdeel taken volgens talenten
Laat je medewerkers begeleiden in hun carrière en pas het takenpakket binnen de afdelingen (licht) aan, volgens de talenten van medewerkers. Jobcrafting, inderdaad. Dit hoeven geen grote aanpassingen te zijn. Zo kan je bijvoorbeeld een klantendienstmedewerker, die het liefst administratieve taken uitvoert, dit meer laten doen. Een boekhoudkundig assistent(e), die graag events organiseert, zou je kunnen laten meewerken aan de organisatie van het personeelsfeest.

Wat kan de medewerker doen?

De medewerker kan op eigen initiatief en in alle privacy zijn carrièrekompas opmaken via loopbaancoaching. Zodat hij weet welke ingrediënten hij nodig heeft om energie te krijgen van werk. Met deze info kan de medewerker in gesprek gaan met de leidinggevende om aan te geven waar hij naartoe wil. Je hebt dan immers woorden om aan te geven welke elementen voor jou belangrijk zijn … Dan pas kan er rekening mee gehouden worden …

Vergelijk talenten met een oplaadbare batterij: doen waar je goed in bent en wat je graag doet, levert energie op en laadt je batterijen op. Als je dingen doet waar je niet goed in bent of die je niet graag doet, dan lopen je batterijen leeg.

“Geschreven door Mieke Meynen, voormalig consultant Passion for Work- Herwerkt door Sofie Vanham, Business Unit Manager Passion for Work”

En jij?

Passion for Work is een erkend loopbaancentrum en partner van VDAB. Dat betekent dat je gebruik kan maken van loopbaancheques. Hierdoor betaal je slechts 40 euro per cheque.

Je eerste cheque is goed voor 4u coaching, je tweede cheque voor 3u coaching. De werkelijke waarde van 1u loopbaanbegeleiding bedraagt 169 euro.