Burn-out wettelijk erkend vanaf 1 september…

Minister van Werk, Monica De Coninck wil iets doen aan het groeiend maatschappelijk probleem van de burn-outs.
Volgens haar hebben werkgevers te weinig aandacht voor wat een ware
epidemie lijkt te worden. Eén op vijf Vlaamse werknemer loopt immers
verhoogd risico op burn-out.De oplossing? Een betere
preventie. Stress, persoonlijke conflicten tussen collega’s, burn-outs
en slechte werksfeer moeten voorkomen worden. Vanaf 1 september is de wet voor Welzijn op het Werk dan ook aangepast.
Bedrijven namen eerder al maatregelen om geweld, pesterijen en sexuele
intimidatie op de werkvloer tegen te gaan. Burn-out wordt een belangrijk
onderdeel van de medische preventie die er nu al is op de werkvloer.
Mensen met symptomen van burn-out kunnen vanaf nu ook de
preventieadviseur of de arbeidsgeneesheer raadplegen. Het wordt immers
een verplicht onderdeel van het takenpakket van de preventieadviseur of
arbeidsgeneesheer.

Taak voor de bedrijven
Bedrijven moeten de psychosociale risico’s voorkomen door risicoanalyses
uit te voeren, personeel te sensibiliseren en een meldingssysteem op te
zetten. Zo kan een werknemer op een neutrale manier aankaarten als de
druk voor hem of haar te groot wordt. Werkgevers moeten hun
arbeidsregelement ook aanpassen voor eind februari 2015. Tot nu toe had
een slachtoffer geen mogelijkheid om bij de werkgever om hulp te vragen,
tenzij in geval van een gemotiveerde klacht over intimidatie. Omdat
hier ‘een schuldige’ dient aangewezen te worden, leidt dit vaak niet tot
een constructieve oplossing. Vanaf nu kan er een veel neutralere
aanvraag ingediend worden tot interventie.

Taak voor werknemers
Melding doen bij de vertrouwenspersoon, preventie-adviseur.
De wetsontwerpen voorzien twee mogelijke procedures voor de
psychosociale interventie. Met een vraag om een informele interventie
kunnen werknemers de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur
raadplegen, waarvoor ze dan een bewijs ontvangen. Met een verzoek tot
formele interventie kunnen ze voortaan enkel nog bij de
preventieadviseur terecht, die de zaak onderzoekt en een advies aan de
werkgever verleent.

De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur
mogen geen directielid of vakbondsafgevaardigde zijn. De termijn waarin
de adviseur een rapport moet afleveren, wordt duidelijk afgebakend. In
geval van ernstige feiten moet hij al onmiddellijk dringende maatregelen
voorstellen.

De tekst legt de marge voor een forfaitaire
schadevergoeding voor het slachtoffer vast op drie maanden brutoloon.
Dat kan tot zes maanden worden verhoogd bij discriminatie, misbruik van
gezagspositie of zeer ernstige feiten.
Als een werknemer een aanvraag voor een interventie indient, zal bekeken
worden of het probleem ook andere werknemers van de dienst treft.

Mijn bedenkingen hierbij

 • Het is een positieve evolutie dat het begrip burn-out uit de taboesfeer gehaald wordt en bespreekbaar wordt.
 • Burn-out
  is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer én werkgever. It
  takes two to tango. De oorzaak van burn-out is werkgerelateerd, maar
  gaat vaak gepaard met multiple life events van de werknemer. Ik vind het
  te eenzijdig om met de vingers naar de werkgever te wijzen.
 • Burn-out
  heeft negatieve effecten voor werknemer én werkgever. De werknemer
  ervaart negatieve effecten op zijn werk en privéleven, denk aan
  gezondheidsklachten, effect op relatie/gezin, sociale contacten… De
  werkgever ervaart verminderde productiviteit of ziekteverzuim. Vandaar
  dat op tijd ingrijpen win-win is voor werknemer én werkgever!
 • Vaak wordt burn-out gemeld als het al te laat is. Herstel duurt dan veel langer, er is te lang doorgegaan ‘in het rood’.
 • Mensen
  zien het soms als een teken van ‘zwakte’ om te moeten uitspreken dat
  het niet meer gaat. Ze zijn bang voor de gevolgen om dit bekend te maken
  bij de werkgever, en zwijgen daarom liever. Of melden zich ziek. Rusten
  alleen is meestal niet voldoende. Begeleiding is aangewezen.

Passion for Work is een erkend
loopbaancentrum en partner van VDAB. Dat betekent dat je gebruik kan maken van
loopbaancheques. Hierdoor betaal je slechts 40 euro per cheque.

Je eerste cheque is goed voor 4u
coaching, je tweede cheque voor 3u coaching. De werkelijke waarde van 1u
loopbaanbegeleiding bedraagt 169 euro.