Outplacement

Wat is Outplacement?

Soms schat je de fit tussen je bedrijf en een medewerker verkeerd in of moet je de samenwerking om een andere reden stopzetten. Je medewerker gaat door een rouwproces om het jobverlies te verwerken en moet bovendien op zoek naar een nieuwe uitdaging. Daarvoor kan hij of zij beroep doen op outplacement. Maar wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever? En hoe ziet outplacementbegeleiding eruit? Welke kostprijs hangt er aan outplacement? Passion for Work by Travvant helpt jullie om dit hoofdstuk met een positieve noot af te sluiten.

Outplacement en de wet

De wetgeving voorziet vier verschillende soorten outplacement

 • null

  De algemene regeling

  Voorwaarden:
  • De werknemer werd ontslagen na 1 januari 2014 om een niet-dringende reden
  • De werknemer heeft recht op een ontslagtermijn van minstens 30 weken of een overeenkomstige ontslagvergoeding

   

  Plichten:
  • Het is je plicht om 60 uur outplacement te voorzien ter waarde van 1/12e van een jaarloon (met een minimum van 1.800 euro en een maximum van 5.500 euro). Voor part-time werknemers hanteer je de tewerkstellingsbreuk. De opzeggingsvergoeding wordt met vier weken loon ingekort.
 • null

  De specifieke regeling voor werknemers van 45 jaar en ouder (bijzonder stelsel CAO 82 bis)

  Voorwaarden:
  • Als werkgever val je onder de privé-sector
  • De werknemer is ouder dan 45 op het ogenblik van ontslag en is op dat moment minstens één jaar ononderbroken in dienst
  • De werknemer werd niet om dringende reden ontslagen en heeft recht op een ontslagtermijn van minder dan 30 weken of een overeenkomstige ontslagvergoeding

   

  Plichten:
  • Het is je plicht om 60 uur outplacement te voorzien ter waarde van 1/12e van een jaarloon (met een minimum van 1.800 euro en een maximum van 5.500 euro). Voor part-time werknemers hanteer je de tewerkstellingsbreuk. De opzeggingsvergoeding wordt met vier weken loon ingekort. 
 • null

  De specifieke regeling in het kader van een activerend beleid bij herstructurering

  Voorwaarden:
  • De outplacement moet worden aangeboden in het kader van een herstructurering

   

  Plichten:
  • In het geval van een herstructurering moet er een tewerkstellingscel worden opgericht die een outplacementaanbod moet doen aan elke medewerker die ontslagen werd in het kader van de herstructurering.
 • null

  Outplacement bij medische overmacht

  Voorwaarden:
  • Wanneer een werknemer definitief arbeidsongeschikt is wegens ziekte of een ongeval, moet eerst een re-integratietraject doorlopen worden. Pas dan kan de arbeidsovereenkomst opgezegd worden. 

   

  Plichten:
  • Nadat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, is het jouw plicht als werkgever om een outplacementaanbod te doen. Dat doe je schriftelijk binnen een termijn van 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Het outplacementpakket heeft een waarde van 1.800 euro en omvat 30 uur begeleiding gedurende drie maanden.

Meer weten over outplacement?

Download onze productfiche

Solliciteren is topsport. Wil je voor je c-level een extra uitdaging koppelen aan het executive outplacement? Fysieke uitdaging zorgt voor mentale sterkte. Wij hebben hiervoor een exclusief partnership met 185 Coaching Center, opgericht door niemand minder dan Marc Herremans.