Webinar – Omgaan met stress en triggers in je leven

Op 26 september hernemen we ons populair live webinar over “Omgaan met stress en triggers in je leven”. Onze coach Liesbeth Briers neemt je in dit webinar mee in dit thema.

 

“Je kan de golven niet stoppen, maar je kan wel leren surfen”

 

Deze metafoor wordt gebruikt om uit te leggen dat stress, pijn en verdriet niet te vermijden zijn in het leven. Echter hoe je ermee om gaat, dat is wel aan jou.

Verschillende stress-triggers maken deel uit van het leven, maar je kan wel leren je zenuwstelsel te reguleren en zo te zorgen voor meer helderheid en focus in deze situaties.

In dit webinar krijg je een mooie mix van theorie en praktijk:

  • We bekijken stress en de impact hiervan op ons zenuwstelsel door de lens van de polyvagaaltheorie van neuropsychiater Stephen Porges. Dit model geeft een extra inzicht in de werking van het zenuwstelsel, met de belangrijke nervus vagus, die ons gevoel van veiligheid en (sociale) connectie bepaalt.

  • Je leert wat er gebeurt in je lichaam en wat de impact is op je mentale en emotionele toestand.

  • Je leert praktische oefeningen om je zenuwstelsel te reguleren die je meteen kan inzetten in je dagelijkse en professionele leven.

  • Je leert wat Embodiment coaching is en het belang van de Body-mind connectie: want je lichaam is meer dan een brain-taxi.